Strona główna
Stacks Image 20787
Stacks Image 20779
Stacks Image 20775
Stacks Image 20783
Stacks Image 20781
Stacks Image 20773
Stacks Image 12282
Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście
z niewoli zła do wolności dobra musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia,
w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia.

Papież Franciszek


Wszystkim Parafianom, Gościom i Internautom
życzymy błogosławionego czasu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Duszpasterze Parafii krobskiej

Stacks Image 13808

Stacks Image 13804