Strona główna
Stacks Image 20787
Stacks Image 20779
Stacks Image 20775
Stacks Image 20783
Stacks Image 20781
Stacks Image 20773
Stacks Image 12759

Adwent to okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny. Jest on wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "Adventus", które oznacza przyjście, oczekiwanie. W chrześcijaństwie terminem tym określa się radosny czas przygotowania do Narodzenia.

Pierwsze ślady obchodzenia adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Adwent obejmuje cztery kolejne Niedziele począwszy od I Niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do I nieszporów Bożego Narodzenia. Z obu wymienionych powodów, Adwent jest okresem nabożnego i radosnego oczekiwania.

Od I Niedzieli Adwentu do 16 grudnia teksty liturgiczne tego okresu wyrażają prawdy o rzeczach ostatecznych (aspekt eschatologiczny), pobudzający do oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa. Natomiast od 17 do 24 grudnia posiadają własne formularze mszalne, a ich celem jest bardziej bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

Teksty liturgiczne ukazują postacie świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza: proroka Izajasza, św. Jana Chrzciciela i Najświętszą Maryję Pannę. Właściwego oczekiwania uczy nas przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna. Dlatego w dni powszednie wierni gromadzą się na Mszy Świętej roratniej.

Roraty to Msza św., odprawiana codzienne przed świtem, ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa pochodzi od słów pieśni na wejście: "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy św. roratniej sięgają XII wieku, natomiast w wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce. Roraty to oczekiwanie na przyjście Pana z Matką Najświętszą, która pozostaje najlepszym wzorem postawy adwentowej.


Stacks Image 22739
Stacks Image 12076