Strona główna
Stacks Image 20787
Stacks Image 20779
Stacks Image 20775
Stacks Image 20783
Stacks Image 20781
Stacks Image 20773
Stacks Image 6373
Stacks Image 6375

W tym najpiękniejszym miesiącu w roku, kiedy zachwyca nas bujna zieleń i kwitnące drzewa, gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i figurkach przydrożnych na nabożeństwie majowym. Centralną częścią nabożeństwa jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. W Polsce nabożeństwo majowe zostało wprowadzone w I połowie XIX wieku. W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po II wojnie światowej na "Królowo Polski".


Stacks Image 6382
Stacks Image 6377
Stacks Image 6387
Stacks Image 6389